Ανοιχτή επιστολή προς κ. Νίκο Σύψα

Κύριε Σύψα, σας στέλνω τις οδηγίες του ΠΟΥ σχετικά με τις μάσκες στα ανήλικα παιδιά, και σας παρακαλώ να τις λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν και να συμμορφωθείτε, τροποποιώντας τις διαταγές σας περί μάσκας αναλόγως, τουλάχιστον για να δείξετε σεβασμό προς τον ΠΟΥ.  Εσείς και οι συνεργάτες σας, επιβάλατε, ως μη οφείλατε, οριζόντια μέτρα για υποχρεωτική χρήση μάσκας στα παιδιά ακόμη και στα προνήπια (4 ετών +1 ημέρα!), ακόμη και σε περιοχές και πόλεις της Ελλάδας που δεν υπήρξε κανένα κρούσμα. Μήπως φιλοδοξείτε να μείνετε στην ιστορία ως “Νέος Ηρώδης”;
%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%2B%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25281%2529

Q&A: Children and masks related to COVID-19


Should children wear a mask?

Πρέπει τα παιδιά να φορούν μάσκα; 


Ο ΠΟΥ συμβουλεύει οι άνθρωποι να ζητούν τη συμβουλή και να συμμορφώνονται τις τοπικές αρχές σχετικά με τις προτεινόμενες πρακτικές στην περιοχή τους. 

Μια διεθνής και διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκέντρωσε η ΠΟΥ εξέτασε στοιχεία σχετικά με τη νόσο και τη μετάδοση της νόσου COVID-19 σε παιδιά και τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση μασκών από παιδιά.

Με βάση αυτό και άλλους παράγοντες όπως οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και τα ορόσημα ανάπτυξης, η ΠΟΥ και η UNICEF συμβουλεύουν τα εξής: 

Τα παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω δεν πρέπει να υποχρεούνται να φορούν μάσκες. Αυτό βασίζεται στην ασφάλεια και το γενικό συμφέρον του παιδιού και στην ικανότητα χρήσης κατάλληλης μάσκας με ελάχιστη βοήθεια. 

Η ΠΟΥ και η UNICEF συμβουλεύουν ότι η απόφαση χρήσης μασκών για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: 
Εάν υπάρχει ευρεία μετάδοση στην περιοχή όπου διαμένει το παιδί.

Η ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί με ασφάλεια και κατάλληλη μάσκα.

Πρόσβαση σε μάσκες, καθώς και πλύσιμο και αντικατάσταση μάσκας σε ορισμένους χώρους (όπως σχολεία και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών).

Επαρκής επίβλεψη από ενήλικες και οδηγίες στο παιδί για το πώς να φορέσει, να βγάλει και να φοράει με ασφάλεια μάσκες. 

Πιθανός αντίκτυπος της χρήσης μάσκας στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, σε συνεννόηση με εκπαιδευτικούς, γονείς / φροντιστές ή / και ιατρικούς παρόχους. 

Ειδικοί χώροι και αλληλεπιδράσεις που έχει το παιδί με άλλα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή ασθένεια, όπως οι ηλικιωμένοι και εκείνοι με άλλες υποκείμενες καταστάσεις υγείας. 
Ο ΠΟΥ και η UNICEF συμβουλεύουν ότι τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω πρέπει να φορούν μάσκα υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ενήλικες, ιδίως όταν δεν μπορούν να εγγυηθούν απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τους άλλους και υπάρχει ευρεία μετάδοση στην περιοχή.

Περισσότερα για τους τύπους μάσκας, τον τρόπο επιλογής τους και τον τρόπο χρήσης τους είναι διαθέσιμα εδώ


Μετάφραση Μαρίας Σεφέρου
Tags: UNICEF, WHO, κορωνοϊός, μάσκες, νήπια, Νίκος Σύψας, ΠΟΥ, υγεία