Αντισημιτικό μίσος στα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής

Christian Antisemitism

Κατά τ’ άλλα, μεθαύριο οι Ορθόδοξοι θα γιορτάσουν το Πάσχα της “Αγάπης”, αποδεικνύοντας πόσο υποκριτές είναι.

Πάρτε μερικά αντιχριστιανικά δείγματα αντισημιτισμού στα Εγκώμια:

“Ως πικράς εκ κρήνης της Ιούδα φυλής οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο τον τροφέα μανναδότην Ιησούν’.
(Οι απόγονοι της φυλής του Ιούδα, ωσάν να προήρχοντο από πικράν πηγήν,  εναπέθεσαν μέσα εις λάκκον τον Ιησούν, που τους έθρεψεν  με το μάννα.)

“Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ”.
(Ισραηλιτικέ λαέ, υπερήφανε και εγκληματικέ, τι έπαθες και τον μεν ληστήν- Βαραββάν ηλευθέρωσες, τον δε Σωτήρα κατεδίκασες εις σταυρικόν θάνατον;)

“Φθονουργέ, φονουργέ και αλάστορ λαέ, καν σινδόνας και αυτό σουδάριον αισχύνθητι αναστάντος του Χριστού”.
(Ζηλότυπε, εγκληματικέ και ασεβέστατε λαέ του Ισραήλ, να εντραπής τουλάχιστον τας σινδόνας και τον νεκρικόν κεφαλόδεσμον του Χριστού.) 

“Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν”;
(Ω, γένος των Εβραίων, διεστραμμένο, άγριο ωσάν τους Άραβες, γνώριζες  ότι ο Ναός θα ανεγείρετο. Διατί κατέκρινες τον Χριστό;)

“Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς”.
(Ντραπείτε, τουλάχιστον, ω Ιουδαίοι  – που αρνείσθε την Ανάστασιν του Χριστού – εκείνους τους νεκρούς, που ανέστησε ο ζωοδότης Χριστός, τον οποίον σεις θανατώσατε από φθόνο.)

“Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων”.
(Το στόμα των παραβατών του θείου Νόμου Εβραίων ομοιάζει, κατά τον χαρακτηρισμό του Σολομώντος, προς βαθύ βόθρο.)

“Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες”.
(Εις τας διεστραμμένας οδούς, που βαδίζουν οι παράνομοι Εβραίοι, υπάρχουν άκανθαι και παγίδες.)

“Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ”.
(Οι σταυρωταί Σου, ω Υιέ και Λόγε του Θεού, Βασιλεύ του παντός, θα καταστραφούν όλοι συγχρόνως.)

πηγή

—————————————

Και ερωτώ εγώ η “αφελής”: Αν δεν υπήρχαν οι Εβραίοι πώς θα γεννιόταν ο Χριστός- Σωτήρας των Χριστιανών; Γι’ αυτό έχω ξαναπεί ότι Χριστιανισμός και αντισημιτισμός είναι έννοιες αλληλοσυγκρουόμενες.

Και αν δεν υπήρχε ο Ιούδας να προδώσει τον Ιησού, πώς θα συλλαμβανόταν για να σταυρωθεί και να “σώσει” τον κόσμο από την αμαρτία; Αφού ο ίδιος κρυβόταν και δεν πήγε οικειοθελώς στο σταυρό, πράγμα για το οποίο ενσαρκώθηκε, κάποιος θα έπρεπε να τον προδώσει για να παραδοθεί στους σταυρωτές του. Και αυτός ήταν ο Ιούδας, που λογικά θα έπρεπε να έχει ανακηρυχθεί ο κορυφαίος των αγίων!

Απλές σκέψεις κάνω, όχι φιλοσοφίες. Εκτός αν ο Χριστιανισμός έχει de facto ποινικοποιήσει τη σκέψη και γι’ αυτό έχει αφορίσει τους αντιφρονούντες ανά τους αιώνες.

Καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ εξαπατημένα αδέλφια μου!

Δεν χρειάζονται παραμύθια για να πειστούμε ότι ο Θεός ΥΠΑΡΧΕΙ. Είναι ο ΩΝ! Μια ματιά μέσα μας, στο “λύχνο” Του, την συνείδησή μας, και στο Σύμπαν γύρω μας θα μας πείσει.

Λευτεριά στους πνευματικά σκλαβωμένους! Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει από τα δεσμά της θρησκείας – της οποιασδήποτε θρησκείας! Διότι όπου το Πνεύμα του Θεού, εκεί ελευθερία!

Οι Ουρανοί διηγούνται την Δόξαν του Θεού,
Και το στερέωμα αναγγέλλει,
Τα έργα των Χειρών Αυτού
(Ψαλμός 19:1)

Tags: Αλήθεια, ανάσταση, ανσισημιτισμός, Εβραίοι, Εγκώμια, ελευθερία, Ιούδας, πνεύμα, σταυρός, Σταύρωση, Χριστιανισμός