Από τις γριές θα το βρείτε, βάρβαροι “σωτήρες”!

Ποιος είδε τις γριές και δεν τις εφοβήθη;

05 19 2012 09 32 45
angry+old+woman

                                        Φοβού γριες κόπανο φέρουσες!

Tags: βάρβαροι σωτήρες, γριές κόπανο φέρουσες