Γιατί νοσεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας;

Προφανώς διότι νοσεί νόσον βαρείαν και αθεράπευτη η Δημοκρατία μας. Μην μπερδεύεσθε που σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο του “Πολυτεχνείου” για τη δήθεν αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Η Δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ούτε πρόκειται. Απλά η δικτατορία άλλαξε χέρια και απέκτησε απατηλό κοινοβολευτικό μανδύα, πολύ χειρότερο από το στρατιωτικό μανδύα…

Δείτε, λοιπόν, έναν ακόμη σάπιο καρπό τση “Δημοκρατίας” στο χώρο της Υγείας:

Tags: Εθνικό Σύστημα Υγείας, Επέτειος Πολυτεχνείου, νοσεί η Δημοκρατία