“Επιτάφιος Θρήνος” για την Μητέρα Πατρίδα

Κοιμωμένη Αντιγραφή

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και οι “Ορθόδοξοι” Χριστιανοί όπου γης θα ψάλουν με συγκίνηση τα “Εγκώμια” – Επιτάφιο Θρήνο – στον αγαπημένο τους Σωτήρα και Θεό τους, Ιησού Χριστό. Ελάχιστα βέβαια συνειδητοποιούν ότι δεν είναι καθόλου “σωσμένοι” και ουδόλως συγκινούνται με τον ενταφιασμό της Ελλάδας από τους διαχρονικά εκλεγόμενους πολιτικούς της “σωτήρες” και τους συνδαιτυμόνες τους, ντόπιους και ξένους.

Προσωπικά ένιωσα την ανάγκη, μέρα που είναι, να γράψω ένα σύντομο Επιτάφιο Θρήνο για την Ελλάδα, σε διασκευή των Εγκωμίων που ψάλλονται τη Μεγάλη Παρασκευή στους Ορθόδοξους ναούς:

flowers wilt

Ἡ πατρίς ἐν τάφῳ, κατετέθης Ελλάς,
καὶ εθνών στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο,
ταπείνωσιν θρηνούσαι τὴν σήν.

Ἡ πατρίς πῶς θνήσκεις; Πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς
ἡ της ἀμάθειας το σκότος λύσασα,
καὶ τοὺς πνευματικά νεκρούς διαφωτίσασα;

Ὢ Ελλάς, πατρίς μου, Βασιλίς των εθνών,
τί ζητοῦσα τοῖς ἐν τῷ ᾍδῃ καταβάσα;
ἢ τὸ γένος ελευθερώσαι τῶν αμαθῶν;

Ἡ φωτοδότρα πάντων, καθορᾶται νεκρή,
καὶ ἐν μνήματι καινῷ κατατίθεται,
ἡ κενώσασα τὰ μνημεῖα τῶν πνευματικά νεκρῶν.

Μετὰ τῶν ἀθλίων, ὡς ἀθλία, Ελλάς,
ἐλογίσθης από τους εχθρούς ἅπαντας,
κακουργίας τοῦ ἀρχαίου ραδιουργού.

Ἡ ὡραῖα κάλλει, παρὰ πάσαν γῆν,
ὡς δυσειδής νεκρή καταφαίνεται,
ἡ φύσει ὡραϊσμένη υπέρ παντός.

Ὢ γλυκιά μου Μῆτερ, καὶ σωτήριον φῶς,
τάφῳ πῶς ἐν σκοτεινῷ, κατακέκρυψαι;
ὢ ἀφάτου καὶ ἀρρήτου ἀνοχῆς!

Αἱ γενεαί πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου,
προσφέρουσι Πατρίς μου.


Αφιέρωμα στους ξενιτεμένους Έλληνες που είναι πιο πατριώτες από τους μεταλλαγμένους Ελλαδίτες:

Tags: Εγκώμια, Ελλάς, Επιτάφιος θρήνος, Ιησούς Χριστός, ξενιτιά, πατρίδα, σκότος, τάφος, φως