ΚΑΙ εθελοντικά άνεργος, ΚΑΙ “αγανακτισμένος”!

Παραθέτω δύο ενδιαφέροντα video με τις απόψεις ενός “αγανακτισμένου”, και αφήνω τα σχόλια σ’ εσάς. Εγώ δεν θα σχολιάσω για να μη χαλάσω το κλίμα και να μη σας επηρεάσω.

Είναι άραγε τυχαίο το δείγμα ή πρόκειται για επιλογή;

Στη συνέχεια παραθέτω απόσπασμα από “Τα εις Εαυτόν” του Μάρκου Αυρηλίου που νομίζω ότι είναι πάντα επίκαιρο:

“Πόσον ευτελή είναι και αυτά τ’ ανθρωπάρια τ’ ασχολούμενα με την δημοσίαν ζωήν και νομίζοντα ότι ενεργούν με φιλοσοφικόν πνεύμα. Είναι γλοιώδη πλάσματα.

Τι θα γίνει, λοιπόν, άνθρωπέ μου;

Να πράξεις ό,τι απαιτεί τώρα η φύσις από σε. Σήκω και επιδόσου με ορμητικότητα, και μη βλέπεις γύρω σου μήπως το μάθει κανείς.
Να μην ελπίζεις εις την Πολιτείαν του Πλάτωνος, αλλά να είσαι ευχαριστημένος εάν προοδεύει και το ελάχιστον και μη θεωρείς το αποτέλεσμα αυτού μικρόν!

Tags: αγανακτισμένος, εθελοντικά άνεργος, Μάρκος Αυρήλιος, Πολιτεία του Πλάτωνος