“Καλό παράδεισο”, αγαπημένη μου αδελφούλα!

DSCF5720

img037

Candleani%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CE%B1%2B%CE%A3%CE%B5%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85

  
Ήσουν για μένα σύμβουλος, φίλη και αδελφή,
Και με νοιαζόσουνα σ’ όλη μου τη ζωή.
Βαριές ευθύνες σήκωσες από μικρή, 
Μα δεν παραπονέθηκες ούτε στιγμή!

Ήσουν μία γυναίκα χαρισματική,
Αρχόντισσα, κοινωνική, δυναμική.
Κι αγόγγυστα εσήκωσες ένα βαρύτατο σταυρό,
στο δρόμο που σ’ οδήγησε στον ουρανό!

Τώρα αναπαύτηκες στη χώρα των αγγέλων,
που δεν υπάρχει πόνος, θλίψη κι αναστεναγμός.
Όμως μου άφησες ένα απέραντο κενό…
Είναι, αλίμονο, οδυνηρός ο χωρισμός!
Σου εύχομαι ειρήνη και γαλήνη στην ψυχή!
Και υπόσχομαι η μνήμη σου να είναι πάντα ζωντανή.
Μέσα στο νου και στην καρδιά μου,
Η παρουσία σου θάναι παντοτινή!

images%2B(1)

Αιωνία σου η μνήμη λατρεμένη αδελφούλα μου, 
Ασημίνα Σεφέρου! 
img092
img076%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CE%B1%2B%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν τῆς δούλης σου Ασημίνας, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.


Ποία τοῦ βίου τρυφὴ διαμένει λύπης ἀμέτοχος; 
Ποία δόξα ἕστηκεν ἐπὶ γῆς ἀμετάθετος; 
Πάντα σκιὰς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα. 
Μία ῥοπὴ καὶ ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται. 
Ἀλλ’ ἐν τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου σου, καὶ τῶ γλυκασμῶ τῆς σῆς ὡραιότητος, ἥν ξελέξω ἀνάπαυσον ὡς φιλάνθρωπος.

Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον. 
Οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα. 
Επελθῶν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. 
Διό, Χριστῷ τῶ ἀθανάτω Βασιλεῖ βοήσωμεν: 
Τὴν μεταστάσαν ἐξ ἡμῶν Ασημίνα ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἡ κατοικία.

Ποῦ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια; 
Ποῦ ἐστιν ἡ των προσκαίρων φαντασία; 
Ποῦ ἐστιν ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος; 
Ποῦ ἐστι τῶν ἱκετῶν ἡ πλημμύρα καὶ ὁ θόρυβος; 
Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. 
Ἀλλὰ δεῦτε βοήσωμεν τῶ ἀθανάτω Βασιλεῖ: Κύριε, τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν ἀξίωσον τὴν μεταστάσαν ἐξ ἡμῶν Ασημίνα, ἀναπαύων αὐτήν ἐν τῇ ἀγήρω μακαριότητι.

Tags: Ασημίνα Σεφέρου, ειρήνη, ψυχή