Μήνυμα της “πυγολαμπίδας” για το Δεκαπενταύγουστο

%25CE%259A%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B6%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%25BF%2B%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B2%25CE%25AE%25CF%2582Αγαπητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί απανταχού της Ελλάδας, χαίρετε και αγαλλιάστε διότι έφτασε ο θεομητορικός Δεκαπενταύγουστος, και αύριο θα ξεχυθείτε σε κάθε ναό της Επικράτειας, με προτίμηση εκείνους που είναι αφιερωμένοι στην Παντάνασσα, για να προσευχηθείτε.

Όπως δήλωσε στο μήνυμά του και ο ευσεβής ορθόδοξος πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, «στην υπέρμαχο Στρατηγό, που τόσες φορές έχει σώσει το έθνος, γι άλλη μια φορά προστρέχουμε στη Χάρη Της, προκειμένου να βοηθήσει και πάλι την πατρίδα μας.»
Εξάλλου, ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος διεμήνυσε μεταξύ άλλων:
«Παραμένει στρατηγός η Παναγία μας για το Έθνος των Ελλήνων και στον καιρό της πνευματικής και οικονομικής κρίσης και παρά τους εξωτερικούς εχθρούς και τους εσωτερικούς αρνητές»

Και όπως έγραψε και ο Ἁγιορείτης μοναχὸς Μωϋσῆς,
«Γεμάτη ἡ Ἑλλάδα, ἡ Κύπρος, ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία, ἀπὸ ἐκκλησιές της, μονές, ἡσυχαστήρια, προσκυνήματα στὴν χάρη της. Χιλιάδες οἱ προσκυνητές. Στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ θαυμαστὸ περιβόλι της, ἄπειροι ὕμνοι στὴν Οἰκονόμισσα, τὴν Παραμυθία, τὴν Πορταΐτισσα, τὴν Τριχεροῦσα, τοῦ Ἀκαθίστου, τὴν Φοβερὰ Προστασία, τὴν Γλυκοφιλοῦσα, τὴν Γοργοϋπήκοο, τὴν Μυροβλύτισσα, τὴν Γαλακτοτροφοῦσα, τοῦ Ἄξιόν Ἐστι. Πανηγυρίζει ὁ πάνσεπτος ἱερὸς ναὸς τοῦ Πρωτάτου στὴν Κοίμηση, ἡ μονὴ τῶν Ἰβήρων, πολλὰ κελιά. Τὸ θεομητροφρούρητο Ἅγιον Ὄρος ἀγάλλεται. Ἡ θεομητροσκέπαστη Ἑλλάδα εὐφραίνεται.»

Θεομητροσκέπαστη, λοιπόν, η Ελλάδα! Ιδού η ευκαιρία!

Πριν προχωρήσω, και προς άρση κάθε παρεξήγησης, να σας ενημερώσω για άλλη μια φορά ότι η “πυγολαμπίδα” δεν είναι Ορθόδοξη. Δεν είναι, όμως, άθεη. Απλά απεχθάνεται όλες τις θρησκείες συλλήβδην, με πρώτη και χειρότερη την Ορθοδοξία. Η πυγολαμπίδα πιστεύει απλά στην Αρχική Αιτία της Ύπαρξης, στο απρόσωπο Πνεύμα της Αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρούν. Πιστεύει επίσης στη θεϊκή (πνευματική) διάσταση του ανθρώπου που επιβεβαίωσε και ο Ιησούς:«Εγώ είπα θεοί εστέ.» (Κατά Ιωάννη, 10:34)

Με το θέμα ασχολήθηκα και εδώ. Και επειδή έχω κατανόηση, διότι εκεί που είστε ήμουνα στην παιδική μου ηλικία, έρχομαι τώρα στα καθ’ υμάς, για να σας προτρέψω να προσευχηθείτε αύριο αποτελεσματικά στην Παναγία, τη Στρατηγό του “ευσεβούς” Έθνους των Ελλήνων, όπως πιστεύετε ότι είναι, μπας και γυρίσει ο τροχός.

Εμπρός, φωνάξτε δυνατά, όσο μπορείτε πιο δυνατά, διότι Θεοτόκος είναι, ή συνομιλεί ή ασχολείται με κάτι ή είναι σε οδοιπορία ή ίσως την πήρε ο ύπνος* και παραμέλησε επί μακρόν την προστασία της χώρας μας ως υπέρμαχος Στρατηγός, κι ενώ κοιμόταν μπήκαν οι Τροϊκανοί και μας άλλαξαν τα φώτα. Υπάρχει ακόμη το ενδεχόμενο οι πολλές παρακλήσεις των Ελλήνων να την κούφαναν και τώρα να βαριακούει. Ίσως ακόμη να ξεσιχάθηκε τους υποκριτές και βλάσφημους “Ορθόδοξους”, που τη μια στιγμή τη βλασφημούν μετά βδελυγμίας, προσβάλλοντας το ίδιο το αειπάρθενό της, την άλλη την επικαλούνται δουλοπρεπώς, και να μην έχει μάτια να τους δει. Όλα είναι πιθανά, με πιθανότερο το τελευταίο…

Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, για να της γυρίσετε το κεφάλι θέλει δουλειά πολύ. Προσευχηθείτε γοερά, γονυπετείς, οδυρόμενοι, χτυπώντας το στήθος σας με τις γροθιές σας και εν ανάγκη το κεφάλι σας στον τοίχο. Ανάψτε κεριά, πολλά κεριά, λαμπάδες ίσαμε το μπόι σας, συρθείτε στα γόνατα μέχρι τις “θαυματουργικές” της εικόνες, καταθέστε τα τάματά σας, χρυσαφικά, ασημικά, ρευστό, ό,τι έχετε και δεν έχετε. Διότι ακόμη και η Παναγία παίρνει μίζα για τις χάρες που θα κάνει. Πού ξέρετε, μπορεί με όλα αυτά να συγκινηθεί και να βοηθήσει έστω και με μεγάλη καθυστέρηση το γένος των ραγιάδων.

Διότι, όπως είπε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «η Δέσποινά μας, Θεοτόκος, είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλεί δια τας αμαρτίας μας. Επήρεν (ο Θεός) την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετίμησε το γένος μας.» (πηγή)

Σημείωση *:
«Και περί την μεσημβρίαν ο (προφήτης) Ηλίας μυκτηρίζων αυτούς έλεγεν, Επικαλείσθε μετά φωνής μεγάλης• διότι θεός είναι ή συνομιλεί ή ασχολείται ή είναι εις οδοιπορίαν ή ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει.

• Και επεκαλούντο μετά φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθειαν αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, εωσού αίμα εξεχύθη επ’ αυτούς.

• Και αφού παρήλθεν η μεσημβρία, και αυτοί προεφήτευον μέχρι της ώρας της προσφοράς, και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις και ουκ ην προσοχή, (…). » (Α’ Βασιλέων, 18: 27-29)

Tags: Γιώργος Καρατζαφέρης, Δεκαπενταύγουστος, θεομητροσκέπαστη, Κορίνθου Διονύσιος, Παντάνασσα, προφήτης Ηλίας