Μακάριοι οι έχοντες και κεραμίδι μη κατέχοντες!

Ούτε είχαν ούτε έχασαν. Ούτε οργίζονται για την αδικία ούτε θρηνούν για τη ληστεία. Μπορεί να έχουν παχυλές καταθέσεις στις τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, μπορεί να φοροδιαφεύγουν συστηματικά, μπορεί να ζουν ζωή χαρισάμενη με δανεικά κι αγύριστα ή χαριστικώς περαιούμενα, αλλά αφού δεν κατέχουσι κεραμίδι, διότι ούτως επελέξαντο, ο κεραμιδοφάγος Ευ. Βενιζέλος ουκ αγγίζει αυτούς.

Ουαί τοις κεραμίδι κατέχοντες ότι αυτοί τις αμαρτίες άλλων μέσω αλμυρών ειδικών τελών πληρώσουσι.

Ουαί εις τους αποταμιεύοντας ως μύρμηγκες, κάνοντας το σκατό τους παξιμάδι, ώστε ν’ αγοράσουσι το δικό τους κεραμίδι, ότι αυτοί μέρα μεσημέρι καταληστευθήσονται ίνα αναπληρωθώσι τα κλεμμένα υπό των λαμογιών, ίνα καλυφθεί η ανικανότητα της κυβέρνησης του George Papandreou να εισπράξει τους φόρους από τους μεγαλοοφειλέτας και ίνα ξεπληρωθώσι τα δάνεια των βλοσυρών τοκογλύφων.

Ουαί τοις το κεραμίδι υπέρ την κεφαλήν τους κατέχοντες ότι αυτοί το Βενιζέλειο μένος εις το πετσί τους υποστήσονται και εις ενοικιαστάς των σπιτιών τους μεταβληθήσονται.

Ουαί εις τους έντιμους νοικοκυραίους που είχαν την ατυχία να ζουν εις την Βαρβαρία και να ξεκινούν την ημέρα τους με αναστεναγμούς, αχ και βαχ, μη αντέχοντες τις άνωθεν και γύρωθεν βαρβαρότητες, τις αδικίες και τις ηλιθιότητες.

Μακάριοι οι τακτοποιημένους ή ατακτοποίητους ημιυπαίθριους και υποστέγιους κατέχοντες, ότι περί αυτών η ΔΕΗ εν σκότει ευρίσκεται και ούτω από το Βενιζέλειο “ντου” μερικώς επιβαρυνθήσονται και μειωμένο το “ειδικό τέλος με τα πολλά προσόντα” πληρώσουσι.

Μακάριοι οι εις ιεράς μονάς αποσυρθέντες και από τα Βενιζέλεια “ντου” απαλλαγέντες, χρηματοδοτούσι γαρ οι πιστοί τους τοιούτους ίνα προσευχάς υπέρ αυτών αναπέμπωσι.
ΑΜΗΝ, Αλληλούια.

Άντε και εις άλλα Βενιζέλεια “ντου” με υγεία, ίνα κατευναστεί η των “σωτήρων” μας βλοσυρία!

Και τώρα βάλτε φέσι στις τράπεζες, προτείνει ο Ευ. Βενιζέλος!

Δείτε τώρα και τους αρχιτέκτονες της ελληνικής χρεοκοπίας:

11/6/2010

Tags: George Papandreou, Βαρβαρία, Βενιζέλειο "ντου", ειδικό τέλος με προσόντα, Ευ. Βενιζέλος