Ο ΟΗΕ στηρίζει χρήστες και διακινητές ναρκωτικών!

Προφανώς και η πολιτική αυτή εντάσσεται στον υπέρ πάντων αγώνα των παγκοσμιοποιητών για εκφυλισμό και εξαχρείωση της κοινωνίας, καθώς και μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.

Photo

Ο ΟΗΕ ζήτησε να σταματήσει ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών! – «Προσβάλει τα δικαιώματα χρηστών και διακινητών»!

«Αντικαταστήστε την τιμωρία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα»!

Σε μία πρωτοφανή παρότρυνση προχώρησε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά, ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών και η διεθνής κοινότητα να αντικαταστήσει την τιμωρία με υποστήριξη και προώθηση πολιτικών που σέβονται, προστατεύουν και εκπληρώνουν τα δικαιώματα όλων!

Ζήτησαν μάλιστα μετασχηματιστική αλλαγή στη διεθνή προσέγγιση για τα ναρκωτικά, με επίκεντρο την υγεία και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα.

Φυσικά, κάτι τέτοιο θα έδινε εύκολη πρόσβαση ακόμα και σε ανθρώπους, εφήβους και παιδιά, που δεν θα είχαν καμία επιθυμία και προδιάθεση να κάνουν δοκιμές ψυχοτρόπων ουσιών.

«Προτρέπουμε τα κράτη μέλη και τους διεθνείς φορείς να αντικαταστήσουν τις τρέχουσες πολιτικές τους για τα ναρκωτικά με αυτές που βασίζονται στις αρχές της εφαρμογής μιας συνολικής αποκατάστασης και επανένταξης.

»Τώρα περισσότερο από ποτέ, η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντικαταστήσει την τιμωρία με υποστήριξη και να προωθήσει πολιτικές που σέβονται, προστατεύουν και εκπληρώνουν τα δικαιώματα όλων!

»Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών μπορεί να γίνει κατανοητός σε σημαντικό βαθμό ως πόλεμος κατά των ανθρώπων!

»Ο αντίκτυπός του ήταν μεγαλύτερος σε όσους ζουν σε συνθήκες φτώχειας και συχνά επικαλύπτεται με διακρίσεις που απευθύνονται σε περιθωριοποιημένες ομάδες, μειονότητες και αυτόχθονες πληθυσμούς.

»Από την εμπειρία μας, έχουμε διαπιστώσει ότι ο αντίκτυπος αυτός που εισάγει διακρίσεις είναι κοινό στοιχείο στις πολιτικές για τα ναρκωτικά όσον αφορά το ευρύτερο φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία,  στα βασανιστήρια, στην κακομεταχείριση και την καταναγκαστική εργασία, στα δικαιώματα δίκαιης δίκης, στο δικαίωμα στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε βασικά φάρμακα, της ψυχολογικής φροντίδας, της ολοκληρωμένης πρόληψης και εκπαίδευσης για τα ναρκωτικά, της θεραπείας από τα ναρκωτικά και της μείωσης της βλάβης, το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση, ελευθερία από διακρίσεις και δικαίωμα ίσης μεταχείρισης ενώπιον του νόμου, δικαίωμα σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, πολιτιστικά δικαιώματα και ελευθερίες της έκφρασης, της θρησκείας, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι».

Οι διορισμένοι από τον ΟΗΕ εμπειρογνώμονες δήλωσαν επίσης ότι η ποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών συμβάλλει στον επιβλαβή στιγματισμό των χρηστών ναρκωτικών, με αποτέλεσμα σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η χρήση ναρκωτικών ή ο εθισμός δεν είναι ποτέ επαρκής δικαιολογία για τη φυλάκιση ενός ατόμου», είπαν οι εμπειρογνώμονες.

»Τα υποχρεωτικά κέντρα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά πρέπει να κλείσουν και να αντικατασταθούν με εθελοντικές, βασισμένες σε στοιχεία και στα δικαιώματα, κοινοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών».

Με λίγα λόγια ο ΟΗΕ προτείνει την πλήρη απελευθέρωση των ναρκωτικών, την νομιμοποίησή τους και εντέλει οι κοινωνίες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά για να μη θίγονται τα δικαιώματα όχι μόνο των χρηστών αλλά και αυτών που τα εμπορεύονται.

pronews.gr

Περισσότερα για τα ναρκωτικά δείτε εδώ.

Tags: ανθρώπινα δικαιώματα, διακίνηση ναρκωτικών, κέντρα απεξάρτησης, ναρκομανείς, ναρκωτικά, νομιμοποίηση ναρκωτικών, ΟΗΕ, Παγκοσμιοποιητές