Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης της Φτώχειας

Η 19η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης της Φτώχειας και στην σημερινή Ελλάδα μετά από τις καταστροφές των Μνημονίων, Υγειονομικού Φασισμού, κλπ έχει ιδιαίτερη σημασία να θυμόμαστε τι έκανε και ποιος μας έκανε, φέρνοντάς μας στην φτωχοποίηση. Ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ, Βάκης Τσιομπανίδης, έκανε σχετικά την ακόλουθη δήλωση:

«Ως πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε όλους τους συμπολίτες μου που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Η φτώχεια δεν είναι μόνο έλλειψη εισοδήματος, αλλά και έλλειψη πρόσβασης σε βασικά δικαιώματα, όπως η υγεία, η παιδεία, η στέγη, η ενέργεια, η δουλειά, η δικαιοσύνη και η συμμετοχή στα κοινά.

Γι’ αυτό, το ΑΚΚΕΛ υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια και την αυτοδυναμία όλων των Ελλήνων πολιτών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας πρωτογενούς παραγωγής.

Το ΑΚΚΕΛ δεν αποδέχεται τη λογική των μέτρων λιτότητας και των μνημονίων, που έχουν ωθήσει στη φτώχεια εκατομμύρια Έλληνες.

Δεν αποδέχεται επίσης τη λογική του νέου «πράσινου» μέσου όρου, που απειλεί να κάμψει τη γεωργία λόγω δήθεν περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων.

Το ΑΚΚΕΛ αγωνίζεται για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο, και θα ενισχύει την εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία.

Το ΑΚΚΕΛ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη της φτώχειας, όπως:

 •  Η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) και η αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή μισθών και επιδομάτων.

  •  Η εξασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά, με τη δημόσια ιδιοκτησία και διαχείριση των φυσικών πόρων και των δικτύων μεταφοράς της ενέργειας.

  •  Η στήριξη των μικρών και μεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, με τη δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, την δημόσια πίστωση, την ενδυνάμωση των συλλογικών φορέων και την δημιουργία συστήματος αγροδιατροφής.

  •  Η προστασία του δικαιώματος σε ποιοτική στέγη, με τη δημόσια πρόβλεψη φθηνών ενοικίων γι’ αυτούς που χρήζουν άμεσης ανάγκης και κοινωνικής κατοικίας για αυτούς που χρήζουν αυτής. 

•  Η διάθεση δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και παιδείας για όλους, με έμφαση τους σε όλες τις μειονεκτικές περιοχές. Τέλος, το ΑΚΚΕΛ καλεί όλους σε επαγρύπνηση και αντίσταση στην πολιτική της φτωχοποίησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Tags: ΑΚΚΕΛ, Βάκης Τσιομπανίδης, γεωργία, λιτότητα, μνημόνια, υγειονομικός φασισμός, φτώχεια