Πολεμικά τροπάρια-ιαχές με το “Χριστός Ανέστη”

mhtropolh anastash 13


Oι πολεμικές ιαχές στην Ακολουθία της Ανάστασης ποια σχέση έχουν με τα τελευταία λόγια του Ιησού στο Σταυρό του μαρτυρίου, «Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι»;


Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας,
 καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Ακολουθεί το 
«Εφ’ όπλου λόγχην» (Στρατιωτικό παράγγελμα με το οποίο διατάσσονται οι στρατιώτες να τοποθετήσουν τις λόγχες στα τουφέκια τους για επίθεση ή απόδοση τιμών).

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν… 

«
Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν».

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν… 

«Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός». 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…

«Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν».

 ****** 
Τι σχέση έχουν αυτά τα γεμάτα μίσος “αναστάσιμα” τροπάρια με την εντολή του Χριστού (Κατά Ματθαίον 5: 44-48)«Εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς· όπως γένησθε υιοί του πατρός υμών του εν ουρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους»;

Όση σχέση έχει το σκοτάδι με το φως… Όση σχέση έχει η τρικυμία εν κρανίω με τη σοφία…
Tags: αγάπη, Ακολουθία της Ανάστασης, μίσος, τροπάρια, Χριστός, Χριστός Ανέστη