Τα παιδιά της “Μεγάλης Επανεκκίνησης” – Ένα video για να κλάψουμε, να οργιστούμε και να αντισταθούμε

%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF%2B%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25281%2529
AAUvwni7h4FPzOG8OOi8lyRwOLJaOgkfLHgH3g2CT7kIXA=s48 c k c0xffffffff no rj mo

351 χιλ. εγγεγραμμένοι


This video is one of the last projects my friend Jeff C. worked on before he passed. Jeff dedicated his life to informing others on what was really happening in the world, and he taught us all that it was more than okay to ask questions and demand answers. You can watch his original video here: https://www.youtube.com/watch?v=Js0o1…

Tags: COVID-19, Great Reset, ελευθερία, Μεγάλη Επανεκκίνηση, παιδιά, τυραννία