Τι θέση έχουν τα όπλα στη θρησκευτική λατρεία;

Πολλά είναι τα κακά στραβά κι ανάποδα της κρατούσας θρησκείας μας, και μερικά έχω κατά καιρούς καταγγείλει ως φωνή βοώσης εν τη ερήμω, αν και της κακοδοξίας δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος.

Εκτός της μορφής πανηγυριού που έχουν πάρει οι τελετές του Επιταφίου και της Ανάστασης, η παρουσία αγημάτων στρατού σκανδαλίζει, και παραπέμπει σε σκοτεινές εποχές του Βυζαντίου. Τι σχέση έχουν τα όπλα με το μήνυμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης, ένα μήνυμα αγάπης που υποτίθεται πως θέλει να δώσει η Ορθοδοξία;

Επιπλέον είναι και κάποιοι στίχοι που απαγγέλλει ο Αρχιεπίσκοπος οι οποίοι δείχνουν το εκδικητικό πνεύμα της Ορθοδοξίας, ένα πνεύμα ξένο προς το Πνεύμα του Θεού που βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς.”

Βέβαια το λόγια αυτά πολλοί τ’ ακούν κι ελάχιστοι τα καταλαβαίνουν, ενώ ακόμη λιγότεροι ενοχλούνται. Άλλωστε δεν αναφέρονται σε αυτούς. Οι ίδιοι εξαιρούνται της αράς διότι είναι «Ορθόδοξοι».

Παραθέτω τους προκλητικούς αυτούς στίχους που δείχνουν το βλοσυρό πνεύμα της Ορθοδοξίας, και ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

«Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.»«Ως εκλείπει καπνός, εκλιπέτωσαν, ως τήκεται κηρός από προσώπου πυρός.»«Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν.»Με απλά λόγια,

«Ας αναστηθεί ο Θεός κι ας διασκορπιστούν οι εχθροί του, κι ας φύγουν από μπροστά του εκείνοι που τον μισούν.»«Όπως εξαφανίζεται ο καπνός έτσι να εξαφανιστούν, όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά.»«Έτσι να καταστραφούν οι αμαρτωλοί από το πρόσωπο του Θεού και οι δίκαιοι ας ευφρανθούν.»

Όπως βλέπετε, από τους στίχους αυτούς που απήγγειλε χθες τη νύχτα ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, και ακούγονται στα video, απουσιάζει εντελώς το πνεύμα της αγάπης του Χριστού, ο οποίος επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου φέρεται να είπε: «Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι.»Θα μου πεις οι “Ορθόδοξοι” πατέρες έχουν φιλοτεχνήσει έναν άλλο “Χριστό”, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους, ένα “Χριστό” κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους…

Tags: Ακολουθία της Ανάστασης