Ετικέτα: Ακολουθία της Ανάστασης

Πολεμικά τροπάρια-ιαχές με το “Χριστός Ανέστη”Πολεμικά τροπάρια-ιαχές με το “Χριστός Ανέστη”


Oι πολεμικές ιαχές στην Ακολουθία της Ανάστασης ποια σχέση έχουν με τα τελευταία λόγια του Ιησού στο Σταυρό του μαρτυρίου, «Πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι»; Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας,  καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος. Ακολουθεί το «Εφ’ όπλου λόγχην» (Στρατιωτικό παράγγελμα με το οποίο διατάσσονται οι στρατιώτες ...

Τι θέση έχουν τα όπλα στη θρησκευτική λατρεία;Τι θέση έχουν τα όπλα στη θρησκευτική λατρεία;


Πολλά είναι τα κακά στραβά κι ανάποδα της κρατούσας θρησκείας μας, και μερικά έχω κατά καιρούς καταγγείλει ως φωνή βοώσης εν τη ερήμω, αν και της κακοδοξίας δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Εκτός της μορφής πανηγυριού που έχουν πάρει οι τελετές του Επιταφίου και της Ανάστασης, η παρουσία αγημάτων ...